pühapäev, 6. september 2015

ISESEISEV TÖÖ I - ÕPILEPING

 1. Ootused ja soovid ainele: ootan kursuselt oma ametil Pärnu Vanalinna Põhikoolis lihtsamaks tegemist digivahendite abil erinevates keskkondades. Tean paljusid keskkondi, kuid ei oska neid kõiki ära kasutada oma töös õpilastega. Soovin praktilisi nippe, et osata kasutada ning teha oma tunde lastele põnevamaks. Õppejõult ootan toetavat suhtumist ja kannatlikust, kui kohe ei suuda mõista uue õppekeskkonna kasulikkust. Kaastudengitelt soovin samuti toetavat suhtumist ja abivalmidust. Endalt soovin püsivust, julgust katsetada uut ja mitte karta ebaõnnestumist ning tundmist olla rumalam, kui minu õpilased.
 2. Kogemus arvutite ja tehnoloogiaga: minu kogemused on suhteliselt suured, kuna möödunud õppeaastal olin Pärnu Vanalinna Põhikooli digimeeskonnas. Meie koolis toimusid iga nädalased digivahetunnid õpetajatele, kus ka mina tutvustasin erinevaid keskkondi, milles olin katsetanud õpilaste õpetamist. Olen kasutanud oma töös ise tehtud tunnikontrolle ja mänge Kahoot, Learningapps, Quizlet jne keskkondades. Meie koolis on 30 Samsung tahvlit, mida kasutan võimalusel ainetundides õpilastega. Endal on nutitelefon, millele olen tõmmanud erinevaid äppe. Negatiivset on samuti ette tulnud. Olen valmistanud tunni ette tahvlites ja siis on internetiga probleemid st kasutades nutivahendeid, peab olema alati varuks tagavara variant, mida teha kui tehnika alt veab.  
 3.  Eesmärgid: Õppimise eesmärgid on muuta tänapäeva õpilaste elu kaasaegseks. See on võimalik ainult enda arendamine digipädevustes. Arvan, et õpetaja, kes tahab õpilastega sammu pidada, peab ennast koguaeg arendama ja mina seda soovin. Digi annab ja teeb ka minu elu lihtsamaks, just kontrollimise seisukohalt. Näiteks tunnikontrollid Kahoot keskkonnas teevad kontrollimise minu eest ja ma saan õhtuti ka oma perega aega veeta, mitte kontrollides õpilaste töid.
 4. Strateegiad: Oma eesmärgid kavatsen ma saavutada, kui õpin ära veel lisaks huvitavaid keskkondi. Sain juba õppejõult häid ideid Padleti keskkonda kasutada õppetöös. Just selliseid läbiproovimise tunde olekski mulle tarvis, et tekiks endal oma ainetega seos ja mõtted. Pean edaspidi jätkuvalt kasutama tuttavaid keskkondi ja mõne juurde õppima. Arvan, et praegu olen juba digivahenditega sõber ja ei karda neid koos lastega kasutada. Mul on terve õppeaasta praktikat juba selja taga.
 5.  Vahendid/ressursid: Minu töökohas Pärnu Vanalinna Põhikoolis on õpilastel ja õpetajatel eraldi tasuta wifi levi,  igas klassis õpetajal arvuti koos TV või dataprojektoriga, 30 tahvelarvutit, mida eelregistreerimisel kasutada, arvutiklass, kus igale õpetajale on nädalas korra ettenähtud üks tund oma aine läbiviimiseks. Meie koolis on haridustehnoloog ja arvuti õpetaja, kelledelt on võimalik alati abi saada. Iga nädalased digivahetunnid jätkuvad ka sel õppeaastal.
 6. Hindamine: Osaliselt tundsin juba eelmisel õppeaastal, et olin digivahendeid kasutades saavutanud oma eesmärgi, milleks olid õpilaste paremad tulemused. Jätkan sellel õppeaastal oma teadmiste suurendamist uutes keskkondades ja olen kindel, et märkan juba esimese veerandi lõpuks laste rõõmsaid nägusid tulemuste üle. Huvitav on see, et tehes lastele tunnikontrolle interneti keskkondades, arvavad õpilased, et see on mäng ja nad ei märkagi, et nad samas ka õpivad st õpilased õpivad mängides ja see ei ole neile vastik tuupimine. Arvan, et parimad hindajad ongi õpilased ja nende tulemused.


1 kommentaar:

 1. Tänan õigeaegselt esitatud töö eest ja väga meeldis mulle sinu eluline näide "Digi annab ja teeb ka minu elu lihtsamaks, just kontrollimise seisukohalt. Näiteks tunnikontrollid Kahoot keskkonnas teevad kontrollimise minu eest ja ma saan õhtuti ka oma perega aega veeta, mitte kontrollides õpilaste töid."
  Nii on, digivahendid lihtsustavad ka õpetaja tööd. Isegi kui see esialgu nii ei paista, sest vahendi tööpõhimõte tuleb endale selgeks teha ja see võtab aega.

  VastaKustuta