laupäev, 17. oktoober 2015

PRAKTIKA ÜLESANNE 2

Tegevuskava
Aine: Loodusõpetus 2. klass
Tunni teema: Mets (okaspuud, lehtpuud, põõsad, puhmad) kordamine
Tegevuse eesmärk:
Õpilane teab okaspuu, lehtpuu, põõsa ja puhma omadusi, tunnuseid, liike.
Õpilane arutleb enne rühmas kaaslastega kui vastab.
Õpilane oskab vastata küsimusele küsimusega mis on …?, kes on …?
Õpilane oskab kuulata kaaslase vastust.
IKT vahendid: Arvuti, televiisor, internet
Tegevuse põhjendus: 
Kasutan veebipõhist keskkonda
https://jeopardylabs.com/ ja õppemeetodiks rühmatöö. Jeopardylabs keskkonnas olen ettevalmistanud mängu Kuldvillak. Selle keskkonna valisin seetõttu, et teema „Mets“ kordamist enne kontrolltööd muuta põnevamaks ja atraktiivsemaks. Rühmatöö valisin, et õpetada õpilastele arvestama kaaslasega, sest enne vastuse esitamist tuleb rühmas arutleda. Õpilased õpivad kuulama kaaslast ja aktsepteerima vastust, kui see erineb tema omast. Koos kordamine annab vähem andekale õpilasele võimaluse toetuda rohkem teadmisi olevale lapsele.
Tegevuse kirjeldus ja selle põhjendus: 
Õpetaja teatab, et metsa kordamine toimub rühmades mänguga „Kuldvillak“. Enne vastuse esitamist tuleb konsulteerida rühmas, et kõik oleks vastusega nõus. Vastus öeldakse küsimusena mis on …? või kes on …?. Rühmade (neli rühma) väljaselgitamiseks on õpetaja lõiganud värvilisest paberist lipikud, mille abil moodustuvad rühmad. Mängus saab vastata rühmade järjekorras. Õpetaja on igale rühmale kirjutanud kahele paberile küsimused (mis on …? ja kes on …?), mis aitavad vastamisel õiget algust kasutada. Kordamise lõppedes on õpilased korranud teema „Mets“ ja valmis järgmisel tunnil tegema kontrolltööd. Mängu saab mängida lingil https://jeopardylabs.com/play/looduspetus108


1 kommentaar:

  1. Tegevus asjakohane ja selgituse õppemeetodi valikule põhjendatud.

    VastaKustuta