laupäev, 28. november 2015

PRAKTIKA ÜLESANNE 4 HINDAMINE


Minu tegevus toetab antud tunnis järgmisi õpioskusi:
alusõpioskusi (baasoskusi) – lugemis- ja kuulamisoskus;
tunnetuslikke õpioskusi – tunnetuse tahtelise juhtimise oskusi (tähelepanu, mälu ja mõtlemise aktiviseerimise oskusi ja keskendumisoskusi)
Iseseisva töö tegemiseoskust.
Arvuti kasutamiseoskust.

Tegevuskava
Aine: Eesti keel 2. klass
Tunni teema:  Võõrsõnad
Tegevuse eesmärk:
Õpilane teab, et võõrsõnad algavad g, b, d-ga.
Õpilane teab, et eesti keele sõnad algavad k, p, t-ga.
Õpilane tunneb ära 16 õpitud võõrsõna ja seletuse.
Õpilane oskab ühendada võõrsõna ja seletuse.
Õpilane oskab avada keskkonna Learningapps ja Quizizz.
IKT vahendid: Arvutiklassis 15 arvutit ja 12 sülearvutit, internet, dataprojektor.
Tegevuse põhjendus: 
Kasutan tunni häälestamiseks Powerpointi pilti, mis on antud postituse alguses.  Seejärel  Learningapps.com keskkonnas võõrsõnade mängud: võõrsõnade ja seletuste vastavusse seadmine http://LearningApps.org/watch?v=pr52adamt15  ning sõnasegadik http://LearningApps.org/watch?v=picwdijs215 .
Õpilased saavad valida kumma mängu nad läbi mängivad. Kiiremad võivad läbi teha mõlemad. Keskkonnas Quizizz.com teevad õpilased seejärel kontrolltöö. Tunni lõpuosas saavad võimekamad õpilased iseseisvalt tutvuda uue teemaga k, p, t s-i ja h kõrval keskkonnas learningapps http://LearningApps.org/view631461 ja vähem võimekamad korrata vanu õpitud reegleid http://LearningApps.org/watch?v=pbk390xak15 .
Tegevuse kirjeldus ja selle põhjendus: 
Oleme eelnevalt võõrsõnu vihikusse kirjutanud ja õpilased on Learningapps keskkonnas  harjutanud vastava teemalisi mänge. Üks kord nädalas õpib 2.b klass arvutiklassis ja siis on kõik tegevused seotud arvutis olemisega.
Tunni alguses näitab õpetaja seinale ühe slaidi. Õpilased peavad arvama, miks on slaidil just sellised pildid (võõrsõnad). Püütakse ühiselt meelde tuletada nende sõnade õigekirja. Õpilased avavad arvutites Learningapps.com ja mängivad veel meeldetuletamiseks mängu võõrsõnadega „vastavusse seadmine“. Samal ajal on õpetaja avanud Quizizz keskonna kontrolltöö tegemiseks, et õpilased saaksid koodiga sisse logida. See keskkond on õpilastele parem sellepoolest, et iga õpilane saab küsimustele vastata omas tempos. Ta ei pea muretsema, et aeg saab vastamiseks otsa ja teised ootavad tema pärast. Kui viimane õpilane on vastanud, sulgeb õpetaja kontrolltöö ja tulemused on automaatselt eelist kätte saadavad. Õpilased, kes lõpetavad varem avavad jälle Learningapps.com, et mängida (õppida) iseseisvalt uut teemat k, p, t s-i kõrval ning korrata eelnevalt õpitud reegleid. Learningapps keskkonna mängud on erilised sellepoolest, et õpilane nagu mängiks oma arvates, kuid tegelikult õpib.1 kommentaar:

  1. Tegevus ülevaatlik ja tänan linkide ja illustreeriva materjali eest.

    VastaKustuta