laupäev, 19. detsember 2015

PRAKTIKA ÜLESANNE 5 TEGEVUSE ANALÜÜS

Eesti keele tunni õpitegevus arvestades diferentseeritust ja individuaalsust.
Eelnevalt koostatud tegevusplaanist oli kasu. Tunni algusest peale teadsin, mida teha ja kuidas teha. Häälestamiseks vajalik pilt haaras lapsi kohe õigele lainele ja õpilased taipasid, et õng ei sobi pildile, kuna ei alga h-ga. Kui otsida miinuseid, siis võiks välja tuua klassis olev tehnika, millega pilti näidata, televiisor oli liialt väike. Televiisori asemel võiks olla dataprojektoriga seinale suunatud pilt. Lahendus on loomulikult õpilaste liikumine hetkeks televiisorile lähemale. Antud klassiõpilasi selline tegevus ei häiri ja nad suudavad kohe uuesti keskenduda uuele tööle või tegevusele.
Kõik sujus väga hästi. Tegevust aitas läbi viia eelnevalt koostatud tegevuskava ja kogemused, millega oskasin juba arvestada. Õpilastele olid keskkonnad tuttavad ja õppematerjal omandatud. Mõnikord on väga hea, et klassis õpib õpilasi, kelle õpioskused on erinevad nii kiiruse ja teadmiste poolest. Nii ka seekord, kordamist Learningapps keskkonnas lõpetasid õpilased erinevatel aegadel ning nii jõudsin diferentseeritult Quizleti keskkonnas testid avada. Ei tekkinud olukorda, et õpilased oleksid pidanud jääma mõttetult ootama. Neljal õpilasel palusin testi korrata parema tulemuse saamiseks. Tunni viimane tegevus, mis oli töövihiku ülesanne, osutus õpilastele väga meeldivaks ülesandeks. Lubasin lahendada ülesannet grupis, sest nägin, et ülesanne ei ole nii lihtne, kui mina arvasin. Idee tuli tunni käigus, seda tegevuskavas ei olnud.  Olin ise väga rahul, sest ei pidanud kuulama küsimusi „ei oska“, „ei saa aru“, vaid õpilased õppisid koostööd tegema. Nägin laste oskust töötada rühmas. Enamuses lapsi suutsid väga hästi teineteist abistada ja omavahel tegevusi jaotada. Oli aga õpilasi, kes jäid ühistegevusega hätta.
Mida teha teisiti? Seekord ei teeks teisiti midagi. Olin nii õpitulemustega, kui terve tunniga rahul. Väga hea tagasiside on õpilased. Kui nad ei märka kella vaadata et, millal lõpeb tund, siis see tähendab, et tunnitegevus meeldib neile ja õpetaja võib endale kiituse teha.

1 kommentaar: