neljapäev, 15. oktoober 2015

PRAKTIKA ÜLESANNE 1 TEGEVUSKAVA ANALÜÜS

Matemaatika tunni häälestamise tagasiside/analüüs.
Õppetunni eelnev planeerimine on vältimatu. Tunni struktuuri oluline osa on õpilaste häälestamine ja ettevalmistamine uue õppimiseks. Tähelepanu haaramise eesmärgiks on õpilaste virgutamine või häälestamine õppetööks. Tähelepanu haaramise võtted olid minu tunnis seotud tunni teemaga ja ma sain hästi kasutada üleminekuks tunni uue materjali esitamise ja õppimise etapile. Õpilaste aktiveerimine ja häälestusse kaasamine on võti tõhusa õppeprotsessi tekkimisele.
Häälestuse faas on oluline tähelepanu haaramise seisukohalt, sest tähelepanu saavutamine on esimene eeldus õppimise käivitumiseks. Tegevusplaanist oli kasu, olin planeerinud küsimused ja teadsin, kuidas tundi juhtida.
Miinuseks antud klassiruumis oli tehnika, sest televiisorist oli pilt liialt väike ja pildilt laste loendamist said teha ainult esimestes pinkides istunud õpilased. Veel tajusin, et valides lastele tuttavat pilti võib tähelepanu minna mujale ja nii seekord läkski. Lapsed hakkasid meenutama kevadel õppekäigul käidud üle ja see segas õige teema häälestamist. Edaspidiseks õpetuseks, et valida neutraalsem pilt ja võtta õpilastele tahvlid, et igaüks saaks pilti uurida oma tahvlist.

Kindlasti planeerin ka edaspidi tegevusplaani, sest sellele saab toetuda ja on mulle tunni õnnestumisel kindluseks.

1 kommentaar: