pühapäev, 1. november 2015

PRAKTIKA ÜLESANNE 3

Tegevuskava
Minu tegevus toetab järgmisi õpioskusi:
alusõpioskusi (baasoskusi) – lugemis-, kirjutamis-, kõnelemis- ja kuulamisoskus;
tunnetuslikke õpioskusi – tunnetuse tahtelise juhtimise oskusi (tähelepanu, mälu ja mõtlemise aktiviseerimise oskusi ja keskendumisoskusi);
õpioskusi – oskus teisi kuulata.
Aine: Eesti keel 2. klass
Tunni teema: Hingedepäev
Tegevuse eesmärk:
Õpilane teab, mis kuu hetkel on ja mis kuupäeval on hingedepäev.
Õpilane teab mõistet lõik.
Õpilane oskab lõigule panna alapealkirja.
Õpilane oskab lugeda nõutud lõiku algusest lõpuni.
Õpilane oskab järjestada lõigu pealkirjad vastavalt pala loogilisele järjestusele.
Õpilane jutustab oma pere traditsioonidest hingedepäevaga seoses.
IKT vahendid: Arvuti, televiisor, kõlarid, internet
Tegevuse põhjendus: 
Kasutan tunni häälestamiseks klounide Piip ja Tuut video hingedepäevast, kuna see on eakohane ja huvitav https://www.youtube.com/watch?v=FbHKCRs5UQw  Mõiste „lõik“ meeldetuletamine ja kuidas tekstist lõiku leida on õpilastele eelnevalt tuttav, kuid kõikidel veel pole kinnistunud. Üks õpilane loeb lõigu, teised kontrollivad, kas paus oli õige kohapeal.  Lõigule pealkirja väljamõtlemine, et õpilane oskaks ühe või kahe sõnaga jutu kokku võtta. Pealkirjade välja mõtlemise tegin seepärast, et õpilased saaks pärast töövihikust võrrelda oma
Alapealkirja töövihiku omadega. Töövihikus olevate alapealkirjade järjestamine teksti sisule vastavalt. Lasen õpilastel jutustada hingedepäeva traditsioonidest kodus. Kuna see ei ole väga populaarne tähistamise päev, siis võib olla saab mõni laps idee, kuidas kodustele sellest päevast rääkida. See annab võimaluse olla koos perega ja nautida lihtsalt vaikust ning mõelda oma lähedastele, keda enam ei ole.

Tegevuse kirjeldus ja selle põhjendus: 
Õpetaja näitab lastele video. Pärast vaatamist esitab küsimuse, miks me seda videot vaatasime. Süüdatakse küünal. Antud video valisin seepärast, et see on tore ja lastele eakohane viie minutiline tunniteema tutvustus. Järgnevalt avatakse õpikud ja õpetaja juhib õpilaste tähelepanu õpiku jutus olevale värvilisele kirjale ja küsib, miks on kasutatud erinevaid värve (lõigud eri värvi). Õpetaja laseb õpiku pala E. Jundas „Hingedepäev“ õpilastel lugeda lõikude kaupa. Õpilane, kes loeb selgub juhuse tahtel, kuna õpetajal on kasutusel pulgad, kus on õpilaste nimed peal. Iga lõigu järel tehakse paus, et saaks lõigule pealkirja panna. Lõpuks võrreldakse laste välja mõeldud pealkirju töövihikus olevate pealkirjadega. See on hea koht võrdlemiseks, kas mõni pealkiri suudeti ka täpselt sama kirjutada. Õpilased peavad töövihiku lõigu pealkirjad reastama õigesse loogilisse järjekorda jutu sisule vastavalt.
Õpetajaga koos arutletakse, miks on sellist päeva tarvis. Mis traditsioonid on hingedepäevaga seoses teie peres. Lasen õpilastel jutustada, kellele süüdatakse teie peres hingedepäeval küünal. Arutletakse teemal „Inimese nägu ununeb, teod ei unune“. 

1 kommentaar: