reede, 11. detsember 2015

PRAKTIKA ÜLESANNE 5 DIFERENTSEERIMINE JA INDIVIDUALISEERIMINE


Minu tegevus toetab antud tunnis järgmisi õpioskusi:
alusõpioskusi (baasoskusi) – lugemis- ja kuulamisoskus;
tunnetuslikke õpioskusi – tunnetuse tahtelise juhtimise oskusi (tähelepanu, mälu ja mõtlemise aktiviseerimise oskusi ja keskendumisoskusi)
Iseseisva töö tegemiseoskust.
Arvuti kasutamiseoskust.
Tegevuskava
Aine: Eesti keel 2. klass
Tunni teema:  h sõna alguses
Tegevuse eesmärk:
Õpilane teab, õpitud h-ga algavaid sõnu ja nende seletusi.
Õpilane teab, õpitud h-ta algavaid sõnu ja nende seletusi.
Õpilane tunneb ära 17 õpitud h-ga ja h-ta sõna ning  seletuse.
Õpilane oskab ühendada sõna ja seletuse.
IKT vahendid: 27 tahvelarvutit, internet, TV.
Tegevuse põhjendus: 
Tunnis toimub h-ga ja h-ta sõnade kohta kontrolltöö Quizilet keskkonnas. Eelnevalt on samas keskkonnas õpitud ja läbi harjutatud erinevad õppeharjutused. Quizleti keskkonnas sooritavad ka õpilased testi. Testi on võimalik diferentseerida, võttes testi ülesannetest maha ise sõnade kirjutamise. Õpilane saab teha ainult valikvastustega. Samas võimaldab keskkond ülesandeid vähemaks võtta. Keskkond on õpetajale abiliseks, kuna näita testi lõpus protsendi, kuidas on töö läinud. Teiseks näitab ära ka õiged ja valed vastused. Kui õpilasel on test läinud kehvasti, siis on võimalik teha uuesti, kusjuures keskkond muudab alati testis sõnade järjekorda, sõnade asetust. Testi saab teha lingil https://quizlet.com/110782866/test.
Tegevuse kirjeldus ja selle põhjendus: 
Tunni häälestamiseks kasutan PowerPoint esitluse pilti. Esitan küsimusi: Mis on pildil ülearu?, Mille poolest see ei sobi pildile? Seejärel lasen õpilastel korda mööda pildilt sõna öelda, et kaaslane saaks selle tahvlile kirjutada.
Selgitan õpilastele, tunni eesmärgid, et toimub hindeline arvestus Quizleti keskkonnas ja õpilane ei või keskkonda enne sulgeda, kui on õpetajale oma tulemuse ette näidanud. Selleks annab õpilane käega märku, et õpetaja saaks tulemuse ülevaadata ja kirjapanna. Vajadusel soovitada test uuesti teha.
Meelde tuletamiseks mängivad õpilased Learningapps keskkonnas mängu h sõnade ja seletuste sobitusvõre http://LearningApps.org/view1235780. Õpilased avavad meie klassi kodulehe (lilianaklass.blogspot.com.ee), et sealt minna lingikogust otse vajalikele ülesannetele.
Kuus õpilast, kes käivad kaks korda nädalas kõneravis, saavad teha lihtsama variandi testist, kus ei pea ise sõnu seletama, vaid kõik on valikvastustega. Seda saab korraldada linnukese eemaldamisega sõna „written“ eest ja teine lihtsustamine seisneb sõnale „definition“ osutada ning õpilane saab harjutuse, kus h-ga ja h-ta sõnale tuleb leida seletus. Ülejäänud õpilastel on need mõisted ja seletused läbisegi ning ka ise tuleb sõnu kirjutada.
Õpetaja käib klassis ringi, et fikseerida õpilaste tulemused.
Quizleti keskkonna miinusekson see, et kõik ülesande käsklused on inglise keelsed. Õnneks kasutavad ka inglise keele õpetajad sama keskkonda sõnade õppimiseks, nii et kõigile on tegelikult asi tuttav.

Tunni lõpus testi valmis saanud õpilased hakkavad töövihikust lahendama lisaülesannet, mis on õpiku 1. osa meeldetuletav ja kordav ristsõna.

1 kommentaar: