teisipäev, 29. september 2015

ÜLEVAADE PRAKTIKA KOOLIST

1.   Mis koolis oled praktikal, kes on koolipoolne juhendaja, või oled ise tegevõpetaja ja viid tegevused läbi oma klassis?
Teen oma praktikat PärnuVanalinna Põhikoolis. Olen selles koolis tegevõpetaja. Annan tunde 2.b klassile ja 5. ning 6. klassis loodusõpetust.
2.      Mis klassis praktikat läbi viid? 
Praktika viin läbi 2.b klassis.
3.  Kes oli koolis isikuks (nt haridustehnoloog), kes teid tutvustas õpetajale? Kui oled ise tegevõpetaja, siis kas teie koolis on isik, kes omab ülevaadet, mis IKT võimalused koolis on? Millist infot kooli kohta anti/said/omad? Õppetööks kasutatav IKT? Üldine korraldus, kus saab tehnikat võtta, kui koolil olemas, kes vastutab. Kes koolitab õpetajaid?
Pärnu Vanalinna Põhikoolis töötab nii haridustehnoloog kui ka infotehnoloog. Koolil on 30 Samsung Galaxy tab 4, mida saab õpilastega tunnis kasutada. Lisaks 12 sülearvutit ja igas klassis on arvuti ja TV või dataprojektor. Koolis on kaks vaba wifivõrku, üks õpilastele, teine õpetajatele. Igale õpetajale on nädalas üks ainetund võimaldatud arvutiklassis. Õpetajatele on iga nädal kaks korda digivahetund, kus õpetajad tutvustavad teineteisele erinevaid uusi keskkondi.
Tahvleid saab võtta eelregistreerimisega. Õpetajad koolitavad teineteist, samuti osalevad meie kooli õpetajad tihti veebipõhistel digivahendite koolitustel. Koolil on avatud avalik päevaraamat, kus kajastatakse Pärnu Vanalinna Põhikooli igapäevaseid õppetunde, kus on kasutatud nutiseadmeid, digivahendeid või on rakendatud uuenduslikku (http://vanalinnadigi.weebly.com/).

4.      Anna lühiülevaade ja hinnang oma praktika kooli IKT võimalustest? Õpetajate IKT alastest pädevustest, õpilaste IKT alastest oskustest.

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetajate IKT alased oskused on väga suured, kuna meie kool oli üks kaheksast üle Eestilisest koolist, kes osales digiprojektis. Õpilased on harjunud õppima kasutades digi vahendeid. Meie kooli tunnus on VOSK, mis tähendab Võta Oma Seade Kaasa. 

1 kommentaar:

  1. Ülevaade põhjalik ja julgustan kooli digivahendeid katsetama ja proovima.

    VastaKustuta